Generalforsamling

Generalforsamling

09-01-2009

 

Indkaldelse til generalforsamling Natteravnene Kastrup øst

                                Torsdag den 29-1-2009 kl:19.00

                         Nyt lokale : Skottegårdsskolen lokale 48 indgang kun fra Nordmarksvej

Dagsorden:

Valg af ordstyrer

Vedtægter

Kontingent

Indkomne forslag

Valg af bestyrelse samt  2 suppleanter

 

Styregruppen består af flg personer:

Anja Engmann  turplan

Tanja Øster revisor

Bente Mathiesen sponsorer

Marlene Simonsen referant

Jeanette Vangsby kurser og social kontakt

Michael Gustafson  kontaktperson/formand

 

Alle er villige til genvalg

1:

Styregruppen har flg forslag til vedtægter:

Alle der ikke kan dokumentere at have deltaget og bestået førstehjælpskursus,skal deltage i et sådan.

2:

Styregruppen forslår at medlemmerne betaler et månedligt kontingent på kr:50.00 der skal dække

Socialt samvær (fester for medlemmerne).

 

Forslag sendes til Michael senest Mandag den 26-1-2009 

guf@lhpnet.dk

Vel mødt

Styregruppen