Generalforsamling

Generalforsamling

01-02-2010

D. 10.03.10 kl. 19.00 er der generalforsamling i Natteravnenes lokale, på Byskolen i Faaborg. Dagorden i følge vedtægterne. Alle interesserede er velkomne.

 

 

Generalforsamling den 10. marts 2010 kl. 1900

Byskolen - Natteravnenes lokale

 

Husk! Hvis I kender nogen der er interesserede, er de meget velkomne.

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Information fra Landssekretariatet
  5. Regnskab (resultatopgørelse samt status)
  6. Indkomne forslag
  7. Budget, herunder fastsættelse af evt. kontingent og beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
  8. Valg af bestyrelse:

           Henning (Ønsker genvalg)

           Linda (Ønsker genvalg)

         3 bestyrelsessuppleanter:

           Jens (Ønsker ikke genvalg)

           Dorte L. (Ønsker ikke genvalg)

           Jane (Ønsker genvalg)

  1.  Valg af revisor Lars Klingenberg (Kan genvælges)

           revisorsuppleant Finn Madsen (Ønsker genvalg)

  1. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Forslag fra medlemmerne, til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter indkaldelse til generalforsamling.

Regnskab og indkomne forslag ligger til gennemsyn hos Henning 7 dage før generalforsamlingen.