Generalforsamling - Slangerup Afdeling

Generalforsamling - Slangerup Afdeling

31-03-2010

Generalforsamling - Slangerup Afdeling

Tid:            Onsdag 7. april 2010, kl. 18.30

Sted:          Kingosalen på Kingoskolen

Bestyrelsen fremtryller lidt pølse, ost, sodavand, samt kaffe og kage. Derefter går vi over til den vedhæftede dagsorden.

Vi håber, at I er mange som vil dukke op, da vi gerne hører jeres mening og gode ideer til hvordan vi sikre at foreningen fastholder sine mange aktiviteter. Jer der ikke har mulighed for at komme, må meget gerne fremsende forslag/inputs til diskussion. De skal være os i hænde senest 14 dage efter modtagelse af denne invitation.

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2010

Natteravnene i Slangerup - Generalforsamling d. 7. april 2010 kl. 18:30 i Kingosalen på Kingoskolen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning /Susanne
  1. Året 2009
 4. Information fra Landssekretariatet /Susanne
 5. Regnskab /Carsten
  1. Resultatopgørelse
  2. Fastlæggelse af kontingent
  3. Anvendelse af overskud
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse
  1. 1 Bestyrelsesmedlem:
 • Dons er på valg, og stiller ikke op til genvalg
  1. 1 Bestyrelsesmedlem:
 • Mads er på valg, og stiller ikke op til genvalg
  1. 1 Bestyrelsesmedlem:
 • Carsten er på valg, og stiller op til genvalg

 

 1. Valg af suppleanter
  1. 2 suppleanter skal vælges
 • Nye suppleanter skal vælges.
 • Valg af revisorer
  1. Revisor
 • Jørgen er ikke på valg
  1. Revisorsuppleant
 • Valg af en revisorsuppleant
 1. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Natteravnene i Slangerup