Generalforsamling

Generalforsamling

13-01-2008

Det er vores første generalforsamling, efter genetableringen af natteravnene i Urbanplanen. Sæt kryds i kalenderen. Alle beboere i Urbanplanen er velkomne. Du kan på dagen blive medlem, og dermed få stemmeret og indflydelses på selve generalforsamlingen for den lokale Natteravne-forening Urbanplanens Natteravne.
Der vil blive serveret et lettere traktement.
Under mødet skal der vælges en bestyrelse på 5 personer. Og vores vedtægter skal fastlægges.
Vær med til at gøre en forskel. Mød op på generalforsamlingen. Tirsdag, den 11. marts kl. 18:00,
i Dyvekevængets Beboerlokale, Urmagerstien 28.
Se under "Bestyrelsen" og se hvilke, der pt. er medlemmer af vores lokale forening.