Center for frivilligt socialt arbejde...

Center for frivilligt socialt arbejde...

30-04-2012

tilbyder løbende kurser for frivillige. Og lige nu opleves en stor og positiv interesse i forbindelse med tilmelding til de nye kurser i fundraising, rekruttering og fastholdelse.

Du har stadig mulighed for at tilmelde dig kurset den 9. juni som afholdes i Vejle. Se meget mere her

Stor succes med Forenings-fundamentets nye kurser
Foreningsfundamentet er et nyt initiativ som over de kommende fire år har til formål at styrke kompetencerne for frivillige og ansatte som arbejder med rekruttering, fastholdelse og fundraising i relation til socialt rettede aktiviteter.

Læs mere om Foreningsfundamentet