Generalforsamling

Generalforsamling

15-03-2012

Nexø natteravne holdt generalforsamling i Nexø hallen den 14. marts.
Når referatet foreligger kommer det på hjemmesiden. Nedenunder kan læses dagsordenen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Natteravnene i Nexø

Onsdag d. 14. marts 2012 i Nexø Hallen kl. 19.00

Dagsorden:

1.     Velkomst ved formanden

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af referent

4.     Formandens beretning

5.     Information fra Landssekretariatet v/formanden

6.     Regnskab

7.     Indkomne forslag

8.     Budget

9.     Valg af bestyrelse:       
        A: formand

        B: 4 bestyrelsesmedlemmer
       C: 2 - 3 bestyrelses suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt