Årsberetning for 2013

Årsberetning for 2013

01-04-2014

Årsberetning for Natteravnene Frederikshavn 2013

Nu kunne det kun gå fremad med usikkerheden om lokale i Huset. Den økonomiske usikkerhed og usikkerheden omkring den daglig leder i Huset blev afklaret hen over sommeren 2013. Vi valgte som forening at blive i Huset og se tiden an. Det er ikke nemt at sidde i Husets bestyrelse og man må lægge øre til meget, men vores bestyrelse er enig om, at vi venter og ser om ikke der kommer ordnede forhold i 2014.

 Når det så er sagt har det været et år med mange udfordringer og opgaver, som er blevet løst med godt humør og stor synergi mellem ravnene. Et tilbageblik i 2013 viser tydeligt vores aktivitet. Af arrangementer kan der nævnes følgende:

-         Bowlingaften med spisning

-         Landsmøde

-         Lady Walk

-         Hvervning i gågaden

-         Jerslev Marked

-         Brønderslev Marked

-         Nordisk Natteravns Dag i Saltum

-         Netværk 1

-         Lynkursus

-         Førstehjælpskursus

-         Sidste Skoledag i Fårup Sommerland

-         Rødspætte Cup

-         Cup No 1

-         Rock På Knivholt

-         Historisk dag

-         Stütz Punkt Nord

-         Fakkeloptog til Frederiks Halloween arrangement

-         Infomøde i Skagen

-         Deltagelse i Julemærke March

 I august fik vi en henvendelse fra Landsekretariatet ,om vi ville være behjælpelig med at genstarte Natteravnene i Skagen. En udfordring vi takkede ja til og den 9. september blev der afholdt Info-møde. Det blev den aften en realitet at Skagen gerne ville i gang igen, men som en satellitforening til Frederikshavn.

Der har været stor opbakning i Skagen og Natteravnene er blevet taget godt i mod af de unge og af de erhvervsdrivende i byen. Vi har fået lov til at benytte lærerværelset på Kappelborg Musikskole samt adgang til kælderrum til opbevaring af vores ting.

Der arbejdes på at finde et sted til opbevaring af nøglen.

Tak til Natteravnene både i Frederikshavn & i Skagen for deres opbakning til at få Skagen op at køre igen.

--------------------------------------

En satellit kan oprettes som ny eller være en eksisterende lokalforening, der ændrer status til satellit. Satellitten er administrativt tilknyttet en aktiv lokalforening.

En satellit har eget etableringsnummer og eget tilholdssted med jakker /veste.

En lokalforening kan efter aftale med anden lokalforening beslutte tilknytning som satellit. En lokalforening kan have flere satellitter tilknyttet.

Satellitten efterlever samarbejdsaftalen med Fonden for Socialt Ansvar (FSA)

Satellitten skal tilbydes at have en repræsentant i lokalforeningens ledelse.

Lokalforeningen og tilknyttede satellitters aftale om samarbejdet fremgår af lo-kalforeningens forretningsorden.

Lokalforeningens eventuelle satellitter fremgår af lokalforeningens samarbejdsaf-tale/forretningsorden og lokalforeningens hjemmeside.

Eventuel opløsning af en satellit følger de gældende bestemmelserne

--------------------------------

Det er i løbet af året blevet til 76 ture i Frederikshavn og 13 ture i Skagen. Derud over har vi deltaget i flere arrangementer i Netværket.

Der er blevet indkøbt en lille cykel, så nu er det bare med at få gang i cyklerne. Er der en blandt Jer natteravne, der vil tage ansvar for at cyklerne bliver vedligeholdt og klargjort til en ny periode?.

 I Frederikshavn er der kommet 4 nye Natteravne, 2 Natteravne er stoppet og en er bortgået.

I Skagen er der 14 nye og 4 gamle Natteravne, hvor af de 4 ønsker at stå som passive.

 Her i februar er der afholdt Basiskursus og førstehjælpskursus for nye ravne, + ravne, der skulle ha’ førstehjælpen genopfrisket. De nye ravne, der ikke kunne deltage den dag, vil blive tilbudt kursus senere.

 I 2014 håber vi også at SSP og politi kommer mere på banen. Og at vi via dem kan komme ud på skolerne og fortælle om vores virke.

 Der skal lyde en stor tak til Jer Natteravne for Jeres indsats både med gå-ture og hjælp til arrangementerne, uden Jeres indsats var det umuligt at få foreningen til at fungere. En stor tak til bestyrelsen for deres indsats.

 Og sidst men ikke mindst, en kæmpe stor tak til vores sponsorer Sports Terminalen & Meny Kaffe for deres sponsorater, uden deres støtte og opbakning kunne vi ikke være den velfungerende forening vi er i dag.