Referat fra generalforsamlingen 2012

Referat fra generalforsamlingen 2012

23-03-2012

Referat fra generalforsamlingen torsdag den 15. marts 2012 kl. 19.00 i Spejderhuset, Toftegårdsvej 54, 9900 Frederikshavn

 Jf. den nye samarbejdsaftale med Fonden for Socialt Ansvar var følgende på dagsordenen:

 

 

Velkomst

Lillian bød velkommen til generalforsamlingen.

 

Valg af dirigent og referent

Henrik Nielsen blev foreslået som dirigent og Margit Thomsen som referent.

Begge blev valgt.

 

Formandens beretning

Lillian nævnte bl.a. at der i 2011 var gået 23 ture. Der er kommet 8 helt nye ”ravne” og 4 tidligere ”ravne” er startet igen.

Der har været afholdt et arrangement for ”ravnene” med bowling og spisning.

For nylig har der været afholdt førstehjælpskursus, for et hold med 11 deltagere og indenfor de næste måneder afholdes der yderligere et kursus.

Der var stor ros til ”ravnene” for deres indsats og opbakning.

Beretningen blev godkendt.

(Hele beretningen kommer på hjemmesiden).

 

Årsberetning fra Landssekretariatet v/ formanden

Beretningen blev kort gennemgået og derefter udleveret som kopi.

 

Godkendelse af regnskab

Kisser fremlagde regnskabet, der efter et par spørgsmål blev godkendt.

 

Indkomne forslag

Forslag om anerkendelse af ”årets ravn” blev drøftet, fordele og ulemper. Bestyrelsen arbejder videre med det.

Forslag om deltagelse ved årets Lady Walk blev drøftet – der undersøges om der evt. kan komme tryk på med natteravnelogoet eller vi måtte benytte de gule trøjer.

Forslaget godkendt - Bestyrelsen arbejder videre med det.

  

 

Valg af bestyrelse:

Jf. den nye samarbejdsaftale er valgene for 1 år ad gangen, og med ubegrænset mulighed for genvalg.

 

Formand:

på valg er Lillian Andreasen – blev genvalgt

 

 

Bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Kisser Nielsen, René Jørgensen, Margit Thomsen – alle blev genvalgt

Valg af yderligere 1 bestyrelsesmedlem –

foreslået blev Pia Sørensen, som blev valgt

 

Suppleanter:

På valg er: Birthe Pedersen og Anne Marie Bode – begge blev genvalgt.

Valg af yderligere 1 suppleant

foreslået blev Gitte Frank, som blev valgt

 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er: Karl Christian Mathiasen og Henrik Nielsen – begge blev genvalgt. 

 

Eventuelt

Der blev orienteret om De frivilliges Hus skal flytte lokaler til 1. juli, idet lejemålet bliver opsagt. Der arbejdes på at finde nye lokaler.

Deltagere i frivilligrådets generalforsamling den 22. marts kl. 19 bliver Niels Edwin og Margit - Gunnar kommer hvis kalenderen tillader.

 Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00

 ___________________                                       ___________________

Henrik  Hahn Nielsen                                             Lillian Andreasen

Dirigent                                                                  Formand

 

Referent: Margit Thomsen

 

Derefter fik vi besøg af Camilla Poulsen, en tidligere misbruger – der fortalte sin historie – Camillas misbrug startede for alvor da hun mistede sin far som 12 årig. Det var en gribende beretning om større og større misbrug og om hvordan Camilla fik stillet et ultimatum fra sin mor og søskende.

Heldigvis valgte Camilla livet og sin familie – det var ca. 5 mdr. siden Camilla stoppede misbruget og er i dag meget interesseret i at komme ud og fortælle sin historie.

Camilla er i dag i gang med en uddannelse som pædagog og den uddannelse skal på sigt bruges til at arbejde med unge mennesker og udbrede viden om misbrug og hvordan man kommer ud af det igen.