Referat fra generalforsamlingen 2011

Referat fra generalforsamlingen 2011

23-09-2011

Referat fra generalforsamlingen torsdag den 8. september 2011 kl. 19.00 i De Frivilliges Hus.

Følgende var på dagsordenen:

1. Rene bød velkommen til alle - der var mødt 15 ravne og Leif fra Landssekretariatet deltog i generalforsamlingen.

2. Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog Henrik Nielsen som dirigent og Margit Thomsen som referent – begge blev valgt.

3. Rene Jørgensen oplæste formandsberetningen, der efter få spørgsmål blev godkendt.

4. Kirsten Nielsen (Kisser) oplæste regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.

5. Indkomne forslag – Bestyrelsen fremlagde samarbejdsaftale med Fonden for Socialt Ansvar – samarbejdsaftalen blev diskuteret og godkendt – underskrevet aftale afleveres til Landssekretariatet.

6. Valg af bestyrelse:

a. Formanden Anette Jørgensen havde valgt at stoppe, midt i sin valgperiode. Lillian Andreasen stillede op og blev valgt til formand for perioden frem til næste generalforsamling, der skal afholdes i første kvartal 2012.

Søren Jensen havde også valgt at træde ud af bestyrelsen – Margit Thomsen blev valgt til bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

På valg var: René Jørgensen og Kirsten Nielsen (Kisser) – begge blev valgt.

c. Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg var: Birthe Pedersen og Anne Marie Bode – begge blev valgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg var: Karl Christian Mathiasen og Henrik Nielsen – begge blev valgt.

8. Aktivitetsudvalg – ad-hoc udvalg nedsættes efter behov.

9. Turplaner – i december går vi til julefrokoster – ellers holder vi ”vinter” frem til marts – skulle der blive behov - når nogen hører om ”fester” mm. - laver vi en ”nødplan” – det vil sige, at der er en liste med navne på nogle ravne, der hurtigt kan samles til at gå en tur.

Der vil også blive lavet en liste over relevante numre, bl.a. til politi, SSP m.fl.

10. Eventuelt.

Kisser oplyste, at hun havde hørt, at Kridthulen i Havnegade lukker unge under 18 år ind og skænker for dem. Det skulle mest foregå om dagen.

Om kort tid åbner et nyt diskotek i Havnegade (i Per Reumerts gl. lokaler) – så vær lidt obs. på det.

Henrik oplyste, at flere ravne havde observeret mange unge på Rådhusøen omkring det sted, hvor ”hulen” tidligere lå – det var tilsyneladende sms-fester – så det er en god idé at lægge turen forbi der.

Lillian forespurgte om det er en god idé at lave et medlemsarrangement for ravnene, evt. med bowling mm. Der var positive tilkendegivelser.

Leif orienterede om regionale møder - Brønderslev har kontaktes os. Det er tænkt som udveksling af erfaringer mm.

Politikerne Villy Søvndal og Lars Barfod deltog i programmet ”Hvem vil være millionær” og vandt 500.000 kr. som blev skænket til Natteravnenes arbejde.

Pt. kører der hvervespot i Bilka ved kassen og der er hvervespot i en del Biografer – omkring 26 nu – Palads 1-2-3 er en af dem.

En god ide at kontakte SSP igen for et fornyet samarbejde.

Der er kommet et nyt program, der kan håndtere økonomien samt på sigt kan det kobles det program, hvor listen over frivillige samt adresseliste til bladet ligger.

Ældre-sagen kunne være en oplagt idé til hjælp til ”dagravne” – der stadigvæk hedder natteravne. Fodslaw også en god idé, idet der så kan tælles km.

Leif opfordrede os til at kontakte ham, når som helst.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.10

 

Fungerende formand

René Jørgensen

Dirigent

Henrik Hahn Nielsen

Referent

Margit Thomsen

 

OBS:

Hjemmesidens adresse er: http://frederikshavn.natteravnene.dk 

Vores e-mail er: frederikshavn@natteravnene.dk

 

Formandens Beretning — Juni 2010— Sep 2011

På generalforsamlingen i Juni 2010 blev bestyrelsen sammensat således:

Formand:    Anette Jørgensen, næstformand: René Jørgensen, kasserer: Kirsten Nielsen, bestyrelsesmedlemmer: Søren Jensen og Lillian Andreasen.

Revisor:      Karl Mathiasen, revisorsuppleant: Henrik H Nielsen.

Suppleanter:  Anne-Marie Bode og Birthe Pedersen.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har ikke deltaget i årsmøde og formandsmøde, da vi ikke syntes at de havde noget nyt at fortælle så vi kunne ligeså godt spare de penge. Nordisk Natteravns dag havde vi heller ikke nogen med, da der ikke var nogen der ville tage til Halsnæs på Frederiksberg. Aktiviteter har vi heller ikke haft noget af selvom vi havde 10 års jubilæum den 31 august 2010 - der var smidt en bold ud til medlemmerne ang. forslag til, hvad vi skulle lave. Bestyrelsen har da også mest koncentreret sig om at være der for de unge, da vi ikke har haft det store overskud.

Medlemmer:

Pr. september 2011 er vi 25 medlemmer, hvoraf 9 er passive (holder pause). I 2010-2011 er der kommet 3 nye medlemmer. Der er nogle af vores gode gamle medlemmer der har snakket om at de måske gerne vil gå lidt igen, det vil kun glæde mig at gå med dem igen. Vi kan da stadigvæk godt bruge nye medlemmer for vi kan aldrig blive for mange, vi vil helst ikke trække for meget på dem vi har, for ikke at køre dem trætte.

Årets gang:

I 2010-2011 har vi gået til de ting hvor vi mente at der var mange unge mennesker. Vi har holdt pause fra januar til marts, hvor der normalt er stille og roligt, og startede igen i April.

Til Rødspætte Cup havde vi både i 2010 og 2011 hold på gaden, som vi plejer. Vi har også gået til sidste skoledag, hvor vi havde nogle hold ude, og i juli ved Dana Cup havde vi nogle til at gå de aftener, hvor der var diskotek. De har igen i år været tilfredse med Natteravnenes indsats.

Vi har også fået sponsoreret rensning af vores jakker ved renseriet ved kirkepladsen, derudover har vi fået byttet et par jakker til nogle mindre størrelser, samt fået veste til sommerbrug.

Ture i 2010-2011

Vi har tidligere i foreningen valgt, at gå på forskellige tider og dage, men især at koncentrere os om de dage der var noget i byen. Det er blevet til ca. 50 ture som vi har gået hvilket er rimeligt godt når vi ikke er flere. Da vi ikke vil drive hetz på vores medlemmer, valgte vi ikke at gå flere ture.

Turplanen:

Husk at har I ændringer eller lign. til turplanen, bedes I ringe eller skrive til turplanlægger — Lillian Andreasen, tlf. 4116 8934, mob. 309 51289, eller mail: 881208@turbopost.dk

Hjemmesiden:

Jeg håber I bruger vores hjemme side, hvor vi har vores ture på. Har I spørgsmål til siden er I velkomne til at kontakte vores hjemmeside-redaktør Margit Thomsen.

Hjemmesidens adresse er: http://frederikshavn.natteravnene.dk  

Vores e-mail er: frederikshavn@natteravnene.dk

Økonomi:

Foreningens økonomi ser stabil ud. Kassereren vil komme ind på det senere.

Fremtiden:

10. sep. er der Nordisk Natteravns dag i Sæby, hvor vi er nogle som har meldt os til, så vi håber på godt vejr den dag.

Hvis der kommer andet vil I få det at vide på e-mail eller med post.

Vi vil først og fremmest vise os, hvor de unge er og sende et hold natteravne på gaden, hvis behovet er der.

Jeg vil gerne sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde, og jeg håber 2011-2012 bliver ligeså.

Til sidst vil jeg gerne takke vores tidligere formand Anette for et 10 år langt arrangement i bestyrelsen, samt Søren for hans store arbejde for natteravnene i Frederikshavn.

Med venlig hilsen:

René Jørgensen

Formand