Sidste Skoledag 2010

Sidste Skoledag 2010

03-06-2010

9. og 10. Klassernessidste skoledag, sluttede traditionen tro bag EUC, med DJ, burgere, softice ogpopcorn. Arrangementet er en rigtig god måde for de unge at sige farvel tilhinanden, da klassekammeraternes skolevej nu skilles. Og som mange af de unge gavudtryk for, sluttede sidste skoledags arrangement alt for hurtigt, heldigvisfortsatte festerne om aftenen. I år havde Natteravnene, som noget nyt,arrangeret at de unge kunne få lavet en T-shirt med et billede fra dage på –som minde. Det var der mange der benyttede sig af.

Skolerne, Klubben, SSPog Natteravnen stod for rammerne og eleverne for at dette skete i en hyggeligatmosfære. Efter eleverne om morgenen havde lavet arrangement på skolerne sammemed deres lærer, mødte de op i deres farverige udklædninger, og brugteeftermiddagen på dans, aktiviteter og rigtig meget hygge. Efter en rigtig godeftermiddag sluttede arrangementet ved 4 tiden, hvorefter klasserne gjorde klartil at festen om aftenen.

Dagen begyndte kl.10.00 med opsætning af telte m.m. og vejrguderne så ikke ud til at være medarrangementet, da det væltede ned med regn. Men netop som de første elever ankom,klarede det op og hele eftermiddagen forgik i strålende solskin.

Igen i år harNatteravnene taget billeder fra dagen som kan ses på Facebook

 

Arrangements form erblevet bemærket i andre byer idet det på en god måde sikre de unges behov, menogså forhindre den uro og hærværk der plager mange andre byer sidste skoledag.Ud over arrangement bag EUC, er det en aftale med de unge, at de i samarbejdemed forældrene afholder private fester om aftenen.