Derfor opruster Natteravnene i Haslev

Derfor opruster Natteravnene i Haslev

23-06-2008

Alle, som har været en tur rundt i Haslevs Gader som eller sammen med Natteravnene, forstår at værdsætte den glæde det er at være i kontakt med de unge i nattelivet. Når man kommer hjem fra en vandretur, har man altid en god fornemmelse da man har fået grinet og snakket alvorligt med de unge mennesker på gaden. Ja, man føler, at man gør en forskel.

Men Natteravnene er også ramt hårdt af kommune og politi omlægningen, idet der har været for lidt tid til det for Natteravnene så vigtige samarbejde, der SKAL være mellem SSP, politi og Natteravnene. Vores dialog med parterne er ofte endt med fingerpegning, hvor parterne mener at det er den anden der skal tage sig af problemerne. Selv om Natteravnene er en upolitisk forening af bekymrede voksne der gerne vil ofre nogle timer på de unge i lokalsamfundet, så forklarer vi gerne hvor vi mener skoen trykker, når vi bliver spurgt i forbindelse med det at vi søger nye Ravne.

Vi oplever i øjeblikket at bekymrede borgere beder os om at være vagtværn for kommunens skoler, daginstitutioner og lokalområder, når de henvender sig til vores Ravne på tur.

Vi ser ikke kommunen og politiets tilstedeværelse på tidspunkter, hvor vi i alle de foregående år har set dem, vel og mærke uden at vi ser behovet ændret.

Er vi på vej i den rigtige retning - ja, vi ser forbedringer. SSP er blevet opprioriteret, men desværre kun med lappeløsninger indtil budgettet slår 100 % igennem om 2 år. Kommunens kompetente folk arbejder hårdt for at få tingene til at lykkes, men bruger rigtig meget tid på omorganisering, og den tid går desværre fra de unge. Så der er lang vej endnu.

Så derfor opruster Natteravnene for at være på gaden 100 % af tiden, som vi har sat os for. Men ikke for at overtage kommunens sociale opgaver og ikke for at være vagtværn. Bare for at være bekymrede voksne der gerne ser at ungdommen kommer sikkert hjem og unge med manglende støtte hjemmefra har nogle at snakke med. Ting som enhver ansvarsbevist voksen ville gøre. Natteravnene gør det bare organiseret og synligt, så de unge ved at de kan henvende sig uden problemer. Den rolle som også kommune og politi mener, er vigtig for lokalsamfundet, og vel at mærke en opgave vi er stolte af.

Men når Natteravne så råber op, får vi skudt i skoene at vi bliver politiske. Ravnene er sammensat af mange folk med forskellig alder og politisk overbevisning, så jeg er sikker på at vi ikke ville være i stand til at blive enige om en politisk dagsorden - på nær at gøre det bedste for de unge. En dagsorden vi sikkert deler med kommune og politi.

Så når vi kommunikerer, i samarbejde med Haslev Posten, for at få Natteravne skyldes det, at vi grundet omlægningen i SSP rutinerne, i forhold til klassemøder, er nødt til at bruge alternative metoder. I forbindelse med dette bliver vi nødvendigvis spurgt af pressen hvorfor vi gør dette, og svaret er som ovenstående.

Vi fortæller også, at vi gør en forskel når vi er på gaden. At det er sjovt.  At vi gerne vil udvide med nye aktiviteter, som måske er endnu vigtigere grunde til at der skal blive flere Natteravne.