Tak for sidst!

Tak for sidst!

23-11-2009

Natteravnene havde inviteret til stort Ravneparty på B&W d. 21. november. 179 festglade unge havde valgt at tage imod invitationen. At dømme efter det konstant fyldte dansegulv og spørgsmål om hvornår næste Ravneparty ville blive afholdt, er Natteravnene ikke i tvivl om at dette var et hit!

Natteravnene er en frivillig organisation, bestående af ansvarlige voksne, med det formål at skabe større lokal tryghed. Foreningen blev oprettet i 2001 i Haslev, hvor Natteravnene siden har gået i Haslevs gader i aften- og natte-timerne. De sidste ca. 2 år er opbakningen til Natteravnene i Haslev steget i form af mange nye Natteravne, som bl.a. har gjort, at Natteravnene er på gaden 4 dage om ugen, mod 2 tidligere. Og samtidigt har det gjort, at Natteravnene havde mod på at prøve nye initiativer som allerede er afprøvet i andre af vores søsterforeninger med stor succes. Dette er baggrunden for Ravneparty i Haslev.

Da der ikke længere arrangeres Hal-lørdag, mente Natteravnene at der manglede et arrangement hvor de yngre unge havde mulighed for at feste og more sig. Natteravnene gik derfor i gang med at indsamle viden og erfaringer fra lignende arrangementer, men med den klare målsætning at lave et arrangement der var trygt, uden alkohol og uden vold. Kilderne til disse erfaringer var SSP, politiet, andre Natteravneforeninger og voksne der havde været en del af Hal-lørdag konceptet.

Ud fra disse erfaringer og de tilgængelige ressourcer, valgte Natteravnene at samarbejde med B&W om at afholde dette arrangement. SSP, en skoleleder og bekymrede forældre har udtrykt deres bekymring til valg af stedet for festens afholdelse, med henvisning til at signalværdien var forkert.  Arbejdsgruppen omkring arrangementet valgte ikke at aflyse arrangement, til trods for det pres der dermed blev lagt på arrangementet. Dette ud fra den mening, at stedet for afholdelsen af festen, ikke alene kunne ændre på de unges tidspunkt for debut eller mængde af alkohol, når de rammer som Natteravnene havde aftalt med B&W blev overholdt.

Rammerne, som blev overholdt af alle parter til punkt og prikke, indebar bl.a. test med alkoholmeter ved indgangen, nul tolerance overfor ballade og vold, mulighed for at registrere sit barn så man blev informeret hvis noget uventet skulle ske, Natteravne i baren,  ingen re-entre til festen hvis man havde forladt denne, samt mange andre punkter. Punkter som alle dannede baggrunden for den succesfulde fest.

Da spændet på deltagerne fra 11 - 15 år, var rimeligt stort, set med de unges øjne, var Natteravnene spændte på om dette ville ødelægge dynamikken i festen. Men dansegulvet var fyldt til bristepunktet med alle aldre og ligeså positivt med både drenge og piger.

I baren blev der serveret sodavand, Blå-, Gule- og Røde-Ravne (sidstnævnte non-alkohol drikke). Langt de fleste ønskede at drikke Ravnedrikke, med paraply og knæklys. Så meget at festen til sidst var et virvar af neonfarvede lys der hoppede i takt til musikken.

Natteravnene afholdt også en Karaoke konkurrence hvor de unge kunne vinde flotte præmier fra Haslevs forretnings liv. Her blev det Lotte og Natasja der vandt førstepræmien, men der var mange andre festlige indslag som Tim og Tino med deres alternative version af "Barbiegirl" til Maja og Nadia som måtte prøve hele 2 gange. Alle deltagere fik en gave fra en af følgende sponsorere: De 4 års tider, Klippekælderen, Mr. Thestrup, Jens E , Vos & Co., Navnebutikken, Candy Shop, Is butikken, Li-Una, Godiva, Reys pizza, Milano og Kebab Torvet.

Festen sluttede kl. 23.30 men det var tydeligt at de unge havde lavet forskellige aftaler med deres forældre, så denne sluttede tidligere for nogle af dem. Forældrene havde fri adgang til festen, og derved muligheden for ved selvsyn at se hvorledes festen forløb og få en snak med Natteravnene. Det benyttede mange forældre sig af.

Så det var 16 trætte Natteravne der kl. lidt over 24 havde ryddet op og sad og havde en rigtig god følelse med at have brugt 6 timer, uden betaling, på 179 unge som var kommet hjem med en rigtig god oplevelse. Tilbage står nu evalueringen af festen og om dette er noget der skal gentages. Natteravnene ønsker bl.a. at gå i dialog med kritikerne af arrangementet, da der nu foreligger konkrete erfaringer. 

Natteravnene havde dog undt kritikerne at de var kommet forbi, lige som mange forældre gjorde, så dialogen kunne have foregået ud fra samme erfaringsgrundlag.