Ungdomskriminalitet på Bornholm??

Ungdomskriminalitet på Bornholm??

23-11-2008

Venstre Bornholm vil gerne starte en debat om:

  • Hvad laver de unge & hvorfor??
  • Vold, uro, misbrug.
  • Forebyggelse lokalt, nationalt af hvem og hvordan
  • Skolens betydning og rolle.
  • Forældreansvar.

Som oplægsholdere er inviteret Karsten Lauritzen MF og Torben Kofoed-Nielsen, der er kriminalpræventiv koordinator for Bornholms politi.

Relevante emner for debatten:

  • Hvad laver de unge efter skoletid og om aftenen?
  • Hvilke metoder arbejder SSP-konsulenterne med?
  • Hvis de unge har misbrug, hvordan arbejder man så med det?
  • Hvordan ser det ud med stofmisbruget på Bornholm, og har det relation til ungdomskriminalitet.

Alt sammen spændende emner, som vi selvfølgelig gerne vil være med til at debattere.
Derfor tager vores bestyrelse en tur til Aakirkeby og håber at vi kan bidrage med noget - eller måske endda lære noget!!

Det store håb er så, at der møder rigtig mange forældre op - og at de tager deres børn med.