Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde

20-08-2008

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde i Natteravnene i Slangerup.

Tid: Tirsdag den 19.08.2008, kl. 19.30

Sted: Bækkevej 29, 3550 Slangerup

Dagsorden:

  1. Præsentation af vore nye natteravne
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af referat fra sidste møde
  4. Eventuelt
  5. Orientering fra formand, kasserer, sekretær og øvrige
  6. Drejebog
  7. Turplan

 Vel mødt.

Eventuelle afbud bedes meddelt til undertegnede.

Hilsner

Susanne Eriksen