Kanon fordrag!

Kanon fordrag!

28-08-2008
 

"Kanon foredrag!" var respons fra både unge og forældre, efter foredraget som Natteravnene i Faxe Kommune havde arrangeret, med Søren Lynge. Søren Lynge, forfatter og foredragsholder, har de unge helt inde på livet, idet han selv som ung har været ude i problemer, og i dag bruger sine erfa-ringer til drive et sted for unge (Ungdomsproblemer.dk), der er kommet ud i problemer.

Søren Lynge formåede at fange både voksne og unge, ved at beskrive problemstillingerne når man er ung, så alle kunne se et spejlbillede af sig selv. "Alt for mange unge påfører sig selv en smerte, som man kunne have undgået. Den indvendige smerte kender mange til. Men det er ikke nødven-digt at gå med indvendige smerter. Vi mennesker er skabt til at begå os i tilværelse fyldt med glæde og tilfredshed. MEN det kræver noget. Det kræver de gode valg og nogle fornuftige værdier. At man tænker sig om og bruger hovedet er en god hovedregel for et sundt liv. Heldigvis er vi jo ikke født dumme og de fleste danskere ved godt, at vi må vælge korrekt, hvis vi skal begå os sundt og berigende her i livet." sagde Søren, med adresse til de unge mennesker, men med mange genken-dende nik fra de voksne.

250 havde valgt at tilbringe 2 timer den 27. August på Haslev Gymnasium, hvor man til tider grine-de og til andre tider var fuld optaget af at lytte. "Vi er utrolig glade for at vores arrangement er ble-vet så godt modtaget" siger Dan Taxbøl, Formand for Natteravnene i Haslev "Dette er det først arrangement som er afholdt på tværs af Natteravne foreningerne i Faxe Kommune, og det er forløbet over alt forventning". Arrangementet var gratis, hvilket vi kan gøre takke være vores sponsere Haslev Posten, Faxe Bugten, All Sign, Haslev Gymnasium og Max Bank. "Vi er utrolig taknemmelige for den opbakning vi får af erhvervslivet i Faxe kommune" siger Dan Taxbøl

Baggrunden for foredraget var muligheden for at kombinere Søren Lynges informative og lærerige foredrag, med muligheden for at informere om Natteravnene, hvad de står for og hvordan de hjæl-per unge mennesker i Nattelivet. "Natteravnene gør en forskel!" sagde Dan Taxbøl "Vi ønsker at være der når de unge har brug for det!". Han opfordrede forældre til at melde sig som Natteravne, for at være en del af de unges sikkerhedsnet i byerne i Faxe kommune. 6 forældre tøvede ikke, men skrev sig op til en prøve-vandring, hvor de kommer ud med 2 erfarne Ravne, på en natte tur for at se om Ravnelivet er noget for dem. Mange flere gik hjem, med en brochure, for som de sagde "Søren understregede at det er de unges eget valg, om de vil opsøge det gode eller dårlige selskab, og at vi voksne også har et valg med hensyn til vores personlige engagement i de unge i Faxe." Natteravnene håber, at de og flere vil melde sig til at gøre noget for de unge, i de gule Natteravne jakker.