Gæster på vandring på Østerbro

Gæster på vandring på Østerbro

25-10-2010

I forbindelse med at DSB kører en stor kampagne, hvor deres medarbejdere kan støtte Natteravnene ved at komme med på prøvevandringer rundt omlring i landet, har vi også på Østerbro mærket en ganske stor interesse....

Derfor er der flere af vores vandringer, hvor vi har DSB-gæster med.

Det er rigtigt dejligt med denne interesse, og vi er glade for støtten - og håber at det også giver nogle nye frivillige i vores foreninger.