Generalforsamling 28/3 2011 kl. 19

Generalforsamling 28/3 2011 kl. 19

01-03-2011

Generalforsamling 28-03-2011 kl 19,00

                    Afholdes i Beboerhuset, Sophienborg alle 1 E. 3400 Hillerød

 

                                                           Dagsorden

 

1)          Valg af dirigent.

2)          Valg af referent

3)          Formandens beretning samt godkendelse. Vivi

4)          Årsberetning fra Landssekretariatet v. formanden. Vivi

5)          Fremlæggelse af regnskabet for 2010/ samt godkendelse.  Tommy

6)          Godkendelse af ny samarbejdsaftale med Fonden For Social Ansvar

             (Ændret vedtægter)

7)         Indkommende forslag

8)         Valg af Formand.

9)         Valg af Bestyrelse + valg af Suppleanter.

10)       Evt.

Eventuelle indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af Generalforsamlingen, på adressen. Vivi Wøldike. Sophienborg alle 1 D st. 1. 3400 Hillerød.

Vel mødt.

Mvh.

Bestyrelsen i Natteravnene i Hillerød/Tommy Wøldike.