Generalforsamling 24. marts

Generalforsamling 24. marts

12-03-2010
 

 

Der indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING

Natteravnene på Samsø

Onsdag den 24. marts kl. 19.30 i Rumlepotten

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Årets gang fra Landssekretariatet.  (Formanden får oplæg tilsendt)
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Budget, herunder fastsættelse af evt. kontingent og beslutning om anvendelse af evt. overskud i henhold til det godkendte regnskab
 8. Valg af bestyrelse:
 • Formand
 • Lige antal bestyrelsesmedlemmer - normalt fire
 • Op til tre bestyrelsessuppleanter
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Eventuelt - Hvorefter mødet afsluttes og bestyrelsen konstituerer sig

Forslag fra medlemmerne, til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 9. marts 2010.

 

Venlig hilsen, bestyrelsen.

Vi benytter samtidig lejligheden til at takke for god opbakning, hjælp og bidrag fra Danske Bank, Jyske Bank, Samsø kommune, Expert, Samsø Grej, Steens Boligtekstiler, Dagligbrugsen Ballen, Samsø Posten, Compusem ved Semek