Indkaldelse til Generalforsamling i Natteravnene N

Indkaldelse til Generalforsamling i Natteravnene N

23-02-2011

d. 21/2-2011 kl. 19.00 i lokale 1 på Kulturforsyningen, Voldgade, Nykøbing F.

 

Dagsorden;1. Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsling

2. Medlemsopgørelse og optælling af stemmeberettigede medlemmer

3. Formandens beretning

4. Årsberetning fra Landssekretariatet v. formanden

5. Godkendelse af regnskab

6. Indkomne forslag

7. Årsplan, budget og fastlæggelse af kontingent for passive medlemmer

8. Valg af formand (ønsker ikke genvalg)

9. Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter

10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

11. Eventuelt

 

Når vores Hjemmeside kommer op at køre igen, vil I kunne se vores vedtægter der, men ellers vil de komme til jer på mail, når jeg får adgang til dem elektronisk

 

Vi vil være vært ved et stykke smørrebrød og en tår at drikke efter generalforsamlingen, så jeg har brug for en tilmelding for at der kan være brød til alle – senest fredag d. 18/2-2011