Indkaldelse til Generalforsamling 2012

Indkaldelse til Generalforsamling 2012

01-02-2012

 

                                                                                      Fr.sund den 1. Februar 2012

 

Indkaldelse til generalforsamling i Natteravnene i Frederikssund

 

 

Kære natteravn

 

Der indkaldes herved til generalforsamling

 

 Mandag den 12. marts 2012 kl. 18.30 – 20.30

 

i Jyske Banks lokaler Østergade 15, Frederikssund.

 

Foreningen sørger for lidt aftensmad og lidt at drikke under seancen.

 

Dagsorden på generalforsamlingen er jf. vedtægterne – d.v.s.

 

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af referent

3.  Formandens beretning

4.  ”Årets gang” fra Landssekretariatet

5.  Regnskab – resultatopgørelse og status

6.  Indkomne forslag

7.  Evt. budget og fastsættelse af kontingent

8.  Valg af bestyrelse:

     a: formand – Poul Erik modtager genvalg

     b: 2 bestyrelsesmedlemmer – Louise og Ib modtager gerne genvalg.

         2 bestyrelsesmedlemmer – Jette og Kenneth modtager ikke genvalg

     c: 2 bestyrelsessuppleanter

  9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

10. Eventuelt  

 

Herefter afsluttes mødet og bestyrelsen konstituerer sig.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. februar 2012.

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde og af praktiske hensyn bedes tilmelding foretaget til bestyrelsen inden den 5. marts.    

 

Såfremt du er interesseret i bestyrelsesarbejde og gerne vil tage en tørn, så tilkendegiv dette i forbindelse med din tilmelding til generalforsamlingen.