Husk generalforsamling den       26. marts 2009 kl

Husk generalforsamling den 26. marts 2009 kl

16-03-2009

 

 Som sidste år starter vi med lidt mad og drikke inden den seriøse del af programmet:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Information fra Landssekretariatet

5. Regnskab, resultatopgørelse, status for 2008 og budget for 2009

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse:

           a) Formand

b) 5 bestyrelsesmedlemmer

c) Mindst en suppleant til bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Har du emner, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal emnet sendes pr. brev eller e-post til formanden:

Poul Ingerslev, Dommervænget 8 B, 2. TH., 4000 Roskilde

e-post: poul.ingerslev@comxnet.dk

senest den 10. marts 2008.

Endelig dagsorden og regnskab udsendes til alle medlemmer.