Indkaldelse til ordinær Generalforsamlinge

Indkaldelse til ordinær Generalforsamlinge

18-02-2013

Indkaldelse til generalforsamling i Natteravnene i
Frederikssund

Kære natteravn

Der indkaldes herved til
generalforsamling

Tirsdag den 19. marts 2012 kl. 18.30 – 20.30

i Udstillingslokalet
v/Biblioteket, Frederikssund.

Foreningen sørger for lidt
aftensmad og lidt at drikke under seancen.

Dagsorden på
generalforsamlingen er jf. vedtægterne – d.v.s.

1. Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsling

2. Antal stemmeberettigede frivillige

3. Formandens beretning

4. Årsberetning fra Landssekretariatet v/formanden

5. Godkendelse af regnskab

6. Indkomne forslag

7. Årsplan, budget og fastlæggelse af kontingent for
støtte/passive frivillige

8. Valg af formand (Poul Erik modtager genvalg)

9. Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til 2
suppleanter

  1. Bestyrelsesmedlemmer
         (Louise, Ib, Rene og John modtager genvalg)
  2. Suppleanter (Torben C
         og Claus H modtager genvalg)

10.Valg af revisor og  revisorsuppleant

  1. Jesper S og Torben H
         modtager genvalg

11. Eventuelt

Herefter afsluttes mødet og
bestyrelsen konstituerer sig.

Forslag til behandling på
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. februar 2013.

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde og af praktiske
hensyn bedes tilmelding foretaget til bestyrelsen inden den 5. marts.    

Såfremt du er interesseret i bestyrelsesarbejde og
gerne vil tage en tørn, så tilkendegiv dette i forbindelse med din tilmelding
til generalforsamlingen.