Vi går over til det "nye" turplanlægsningssystem.

Vi går over til det "nye" turplanlægsningssystem.

10-06-2015
På bestyrelsesmødet d. 9/6-15 besluttede bestyrelsen at gå over til det nye turplanlægningssystem inden årets udgang.
Overgangen kommer til at gå meget stille og roligt, så vi får alle med. 

Vi vil holde infoaftener, lave en "hot-line" og Knud og Lone G vil endda komme ud til de Ravne, der føler sig usikre, og hjælpe dem.
Det bliver rigtig godt, og ikke den store forskel fra det system, vi bruger nu.
 
Det ligger dog bestyrelsen på sinde, at alle kommer til at føle sig sikre og trygge ved det nye system, derfor laver vi en stille og rolig overgang....i etaper.

Den største skeptiker til at overgå til det nye system, vores formand, er, efter at have prøvet at arbejde med det, nu fuldstændig overbevist, om at det er rigtig smart...og det vil fjerne et par arbejdsgange for turplanlæggerne.